Dechrau Arni

Sbonsyniadau Cyfleus Ar Gyfer Wybren Y Nos

Mynnwch gip ar ein llawlyfr cyfleus ar gyfer wybren y nos i’ch rhoi ar y ben y ffordd wrth lywio o gwmpas y sêr.

Darganfyddwch fwy

Offer

Ydych chi eisiau prynu offer ar gyfer syllu ar y sêr ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Fe fydd ein llawlyfr yn help i chi ddewis eich telesgop neu ysbienddrych cyntaf ac yn dangos yr apiau gorau i’ch helpu i gynllunio’ch noson o syllu.

Darganfyddwch fwy

Llygredd Goleuni

Mae llygredd gormodol o oleuni gwneud yn difetha wybren y nos. Darganfyddwch beth allwch chi wneud er mwyn lleihau llygredd goleuni.

Darganfyddwch fwy

Porthiant Lluniau o Wybren y Nos

Hoffwn i’n holl ymwelwyr rannu eu profiadau a’u lluniau o wybren y nos. Rhannwch eich
delweddau gyda ni ar instagram trwy ddefnyddio’r hashnod #CambrianMountainsDarkSkies ac
ychwanegwch i’r Porthiant delwedd isod.