Croeso i rifyn mis Chwefror o Olwg ar Wybren y Nos, byddwn yn dewis y targedau gorau i’w gweld yn wybren y nos gyda’r llygaid noeth, ysbienddrych neu delesgopau.

Fe fydd y Lleuad Newydd yn disgyn ar y 1af o Chwefror a’r Lleuad Lawn ar y 16eg o Chwefror.

Y Planedau

Yn ystod oriau mân y bore yn wythnosau cyntaf mis Chwefror, fe fydd yn hawdd gweld y blaned Mercher yn isel yn yr wybren de-orllewinol, gan gyrraedd yr estyniad gorllewinol uchaf (y man uchaf mae’r blaned yn gallu cyrraedd uwchben y gorwel).

Yn ystod y mis, fe fydd cilgant y blaned Gwener yn cynyddu, gan wneud iddi ymddangos yn fwy llachar.  Mae’n codi tua 5.30yb yn y de-ddwyrain ar ddechrau’r mis a 5yb ar y diwedd.  Fe fydd yn ymddangos fel y gwrthrych mwyaf llachar yn wybren y nos.  Fe ellir hyd yn oed gweld y blaned Gwener yn ystod y dydd – y dawn yw i’w gweld ei lleoliad pan fydd hi’n fwy tywyll, ac yna ei dilyn wrth i’r wybren oleuo.  Arhoswch i weld pa mor hir y gallwch ei gweld nes i’r wybren or-oleuo.

Fe fydd y blaned Mercher yn weladwy i’r llygaid noeth ond os na allwch ei gweld, defnyddiwch ysbienddrych i’w adnabod yn gyntaf fel all hyn eich helpu i’w darganfod.  Fe fydd yn ymddangos fel sbecyn bach tebyg i seren i gymharu â blaned lachar Gwener.

Fe fydd y blaned Mawrth yn codi tua 6.20 ar ddechrau’r mis ac am 5.30yb ar y diwedd.  Fe fyddwch ond yn gallu gweld y blaned goch am oddeutu awr cyn i’r wybren or-oleuo.

Ar fore’r 26ain o Chwefror am oddeutu 6yb, fe fydd cysylltiad o’r Lleuad, y blaned Gwener a’r blaned Mawrth yn digwydd.  Edrychwch tua’r de-ddwyrain oddeutu 6yb ac edrychwch am y blaned Mawrth yn isel ar y gorwel.  Fe fydd y blaned Gwener wedi’i lleoli uwchben y blaned Mawrth ac fe fydd y lleuad ar ei chynnydd yn gorwedd tua’r gorllewin.

Darllen mwy

Clwstwr y Bwcwl Esgid (Messier 35)

Clwstwr agored yw Clwstwr y Bwcwl Esgid sydd wedi’i leoli yng nghytser yr Efeilliaid, tua 2800 o flynyddoedd golau i ffwrdd.  Mae’n cynnwys tua 200 o sêr, nid ydyw’n cydranadwy gydag ysbienddrych, gan fyddwch yn sylwi ar ddarn niwlog yn yr wybren wrth droed dde Castor, un o’r brodyr yn yr Efeilliaid.  Nid ydyw, mewn gwirionedd yn debyg i fwcwl esgid ond efallai mai ei agosrwydd i droed dde Castor yw’r ysbrydoliaeth tu ôl i’w enw.

Darllen mwy

Clwstwr Crwn (Messier 79)

Esgyniad i’r dde |05h 24m 10.59s

Gogwyddiad | -24˚31’ 27.3”

Ar gyfer defnyddiwyr delesgopau, ceisiwch ddod o hyd i glwstwr crwn ar y gorwel isel, deheuol yng nghytser Lepus, yr ysgyfarnog.  Wedi’i leoli 42,000 o flynyddoedd golau i ffwrdd, mae’n bêl drwchus o sêr; tua 150,000 o sêr i gyd.

Trwy delesgopau bach ac ysbienddrych, fe fydd y clwstwr yn ymddangos fel darn aneglur, ac fe fydd defnyddwyr delesgopau canolig yn gallu cydrannu rhai o’r sêr allanol.  Fe fydd cyflwr yr wybren dywyll megis gwir dywyllwch, atmosffer llonydd a chlir yn help i weld y clwstwr hwn ar ei orau.  Credir i’r gwrthrych hwn fod yn un rhan o alaeth arall ac mae ei leoliad yn y Llwybr Llaethog yn anarferol; mae wedi’i leoli ar berifferi’r Llwybr Llaethog, i ffwrdd o’r canol galaethol.

Darllen mwy

Dark Skies Photo Feed

We would love all of our visitors to share their experiences and photos of the dark skies. Share your images with us on instagram using the hashtag #CambrianMountainsDarkSkies and add to our image feed that you see below.