Cronfa Ddŵr Llyn Brianne Reservoir, Rhandirmwyn

Cronfa Ddŵr Llyn Brianne Reservoir, Rhandirmwyn

OS map 187. Grid ref: SN 793484 / Map yr Ordnans 187. Cyfeirnod grid: SN 793484

A lovely location at the deepest man-made reservoir in Wales. Park in the car park near Llyn Brianne dam in the Upper Tywi Valley and enjoy the quiet, dark skies. / Lleoliad hyfryd wrth gronfa ddŵr wneud fwyaf Cymru.  Parciwch yn y maes parcio ger argae Llyn Brianne yn Nyffryn Tywi Uchaf a mwynhewch yr wybren dawel, tywyll.

Image credit / Clod am y ddelwedd: ©Dafydd Wyn Morgan

Location

Dark Skies Photo Feed

We would love all of our visitors to share their experiences and photos of the dark skies. Share your images with us on instagram using the hashtag #CambrianMountainsDarkSkies and add to our image feed that you see below.