Y Bwa / The Arch, Cwmystwyth

Y Bwa / The Arch, Cwmystwyth

OS map 213. Grid ref: SN 765755 / Map yr Ordnans 213. Cyfeirnod grid: SN 765755

Drive carefully along the B4574 and you will suddenly come across a looming stone arch to the side of the road. This arch, once a majestic gateway to Hafod Estate, provides an atmospheric subject for night time photography and the skies are dark enough for an incredible stargazing experience. Easy to reach location near Devil’s Bridge. / Gyrrwch yn ofalus ar hyd y B4574 ac yn sydyn fe ddewch ar draws bwa o gerrig ar ochr y ffordd.  Mae’r bwa, a oedd unwaith yn borth mawreddog i Ystâd yr Hafod, yn wrthrych atmosfferig ar gyfer ffotograffiaeth gyda’r nos, ac mae’r wybren yn ddigon tywyll ar gyfer profiad anhygoel o syllu ar y sêr. Mae’n lleoliad hawdd ei gyrraedd ger Pont ar Fynach.

Image credit / Clod am y ddelwedd: ©Nigel A. Ball

Location

Dark Skies Photo Feed

We would love all of our visitors to share their experiences and photos of the dark skies. Share your images with us on instagram using the hashtag #CambrianMountainsDarkSkies and add to our image feed that you see below.