Golwg ar Wybren y Nos – Ebrill 2021

Croeso i rifyn mis Ebrill o ‘Golwg ar Wybren y Nos’, ble fyddwn yn dewis  y gwrthrychau gorau yn wybren y nos y gallwch eu gweld gyda’r llygaid noeth, ysbienddrych a thelesgop.

Gorleuad mis Ebrill

Fe ddigwydd y Lleuad Newydd ar y 12fed o Ebrill a’r Lleuad Lawn ar y 27ain o Ebrill, pan adwaenir hi fel ‘gorleuad’.  Dyma’r cyntaf o dair orleuad yn 2021; fe fydd ar ei mwya agos (perige) i’r Ddaear, sef 357,378 cilometr (224,000 milltir) i ffwrdd oddi wrthym.   Pellter pellach y Lleuad oddi wrthym yw 405,000 cilometr (251,655 milltir). Mae’n bosib yr ymddengys y Lleuad ychydig yn fwy ac yn fwy llachar nag arfer.

 

Cawod Sêr Wib Lyrid

Fe fydd cawod sêr wib Lyrid yn digwydd rhwng yr 16eg – 25ain o Ebrill, ac yn cyrraedd ei hanterth ar noson y 22ain o Ebrill ac yn ystod oriau mân y bore ar y 23ain o Ebrill, yn ymbelydru o gytser Lyra.  Yn gyffredinol, mae’n cynhyrchu 18 meteor yr awr ar gyfradd ei phegwn anterthol (ZHR).  Yn anffodus, mae hyn tua’r un amser â’r Lleuad Lawn, felly fe fydd y cyfle i’w gweld yn brin.  Er presenoldeb y Lleuad, edrychwch unrhyw le yn wybren y nos am olion llwch llachar, oediog y gall y Lyridau gynhyrchu – neu arhoswch tan tua 3.30 yb, pan fydd y Lleuad yn isel yn yr wybren.  Mae Comed C/1861 GI Thatcher yn gyfrifol am y gawod sêr wib hyn wrth i’r Ddaear fynd heibio’i holion llwchlyd.

Cydnabyddiaeth am y ddelwedd: Prokhor Minin ar Unsplash

Darganfod mwy

Adnabod gyda’r llygaid noeth: cyfarfyddiad agos rhwng y Lleuad a’r Blaned Mawrth

Ar yr 17eg o Ebrill, edrychwch ar yr wybren orllewinol am gyfarfod agos rhwng y Lleuad a’r Blaned Mawrth.   Ond 0.8˚o bellter fydd rhyngddynt, sydd ond ychydig yn llai na lled eich bys bach wedi’i ddal ar hyd braich.

Darganfod mwy

Adnabod gydag Ysbienddrych: Seren Ddwbl

I’r rhai ohonoch sy’n hoffi her, ceisiwch ddod o hyd i ddwy seren sydd mor llachar a’i gilydd a sy’n cylchdroi ei gilydd bob wyth mlynedd a hanner.  Wedi’i leoli yng nghytser Boötis, chwiliwch am Arcturus ac edrychwch am ffurf sydd bron fel diemwnt/barcud yn rhan uchaf y cytser.  Edrychwch am y seren ar yr uchafbwynt a’r brif seren ar y fraich dde estynedig ar gytser Hercules.

Darganfod mwy

Gyda’ch llygaid wedi canolbwyntio ar yr ardal sydd oddeutu rhwng y ddau cytser, codwch eich ysbienddrych yn araf i’ch llygaid a chwiliwch am ddau seren sydd mor llachar a’i gilydd a mwynhewch gwrthgyferbyniad y lliwiau.  V1 Boo yw’r seren oren tra bo V2 yn wynnach.

Darganfod mwy

Adnabod gyda thelesgop: Galaeth Llygad Du

I’r rhai ohonoch sydd yn berchen ar delesgop sydd ag agorfa o maint chwech modfedd neu fwy, mae’r Alaeth Llygad Du (Messier 64) yn alaeth hyfryd i’w hastudio ac yn her ddiddorol.  Wedi’i lleoli yng nghytser Coma Berenices, mae 17 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd.

Fe’i hadwaenir am ei fand enfawr o lwch sy’n rhannol cuddio’r craidd llachar a gellir gweld y nodwedd tywyll gyda’ch llygaid noeth.  Mae’r alaeth hon yn unigryw oherwydd bod yr ardaloedd pellenig yn cylchdroi yn y cyfeiriad gwrthgyferbyniol yn y nwyon mewnol.  Credir i hwn gael ei achosi pan bu gwrthdrawiad rhwng gaelaeth gyfagos ac uno â M64 tua biliwn o flynyddoedd yn ôl.

Darganfod mwy

Dark Skies Photo Feed

We would love all of our visitors to share their experiences and photos of the dark skies. Share your images with us on instagram using the hashtag #CambrianMountainsDarkSkies and add to our image feed that you see below.