Hafan

Croeso i Wybren Dywyll Mynyddoedd Cambria

Mae Mynyddoedd Cambria yn gartref i rai o’r wybrennau mwyaf tywyll yn Ewrop.  Ymwelwch â Mynyddoedd Cambria er mwyn darganfod y cytserau a’r etifeddiaeth o alaethau, ymhell ac agos, a mwynhewch ysblander y Llwybr Llaethog.  Mae nifer o rywogaethau hudol yn brysur yn ystod y cyfnos a thros nos, gyda thirwedd sy’n gyfarwydd i bobl yn ystod y dydd yn cynnig gwedd newydd a chyffro wrth i’r haul fachlud.

Y Deg Uchaf o Leoliadau Machlud

Mae’r machlud yn ynni i’r enaid. Wel, dyna’n cred ni ym Mynyddoedd Cambria. Ymwelwch â’n brif leoliadau hynod yn ystod yr Awr Aur!

Darganfyddwch mwy

Y Deg Uchaf o Leoliadau Natur

P’un a’i a ydych yn mwynhau planhigion neu anifeiliaid, adnabyddir ein lleoliadau natur am eu cyfoeth o rywogaethau. Ymwelwch â’n brif leoliadau natur a rhyfeddwch ar yr hyn sydd i’w ddarganfod.

Darganfyddwch mwy

Y Deg Uchaf o Leoliadau Wybren Dywyll

Rydym yn hynod o falch o’n hwybren dywyll, clir yma ym Mynyddoedd Cambria. Darganfyddwch y mannau gorau ar gyfer syllu ar y sêr, ymhell o lygredd goleuni gwneud.

Darganfyddwch mwy

Map Rhyngweithiol Safleoedd Darganfod yr Wybren Dywyll

[{"title":"Mynydd Llanllwni Mountain, Llanllwni","link":"https:\/\/www.cambrianmountainsdarkskies.co.uk\/discoverysite\/llanllwnimountainllanllwni\/","x":"950","y":"1080"},{"title":"Coed y Bont, Pontrhydfendigaid","link":"https:\/\/www.cambrianmountainsdarkskies.co.uk\/discoverysite\/437\/","x":"1160","y":"1300"},{"title":"Cronfa Dd\u0175r Llyn Brianne Reservoir, Rhandirmwyn","link":"https:\/\/www.cambrianmountainsdarkskies.co.uk\/discoverysite\/llyn-brianne-reservoir-rhandirmwyn\/","x":"975","y":"1309"},{"title":"Hostel Ty\u2019n y Cornel, Llanddewi Brefi","link":"https:\/\/www.cambrianmountainsdarkskies.co.uk\/discoverysite\/hostel-tyn-y-cornel-llanddewi-brefi\/","x":"1056","y":"1280"},{"title":"Hostel Dolgoch, Tregaron","link":"https:\/\/www.cambrianmountainsdarkskies.co.uk\/discoverysite\/hostel-dolgoch-tregaron\/","x":"1066","y":"1350"},{"title":"Pont ar Elan, Cwm Elan Valley","link":"https:\/\/www.cambrianmountainsdarkskies.co.uk\/discoverysite\/pont-ar-elan-elan-valley\/","x":"1200","y":"1409"},{"title":"Y Bwa \/ The Arch, Cwmystwyth","link":"https:\/\/www.cambrianmountainsdarkskies.co.uk\/discoverysite\/the-arch-cwmystwyth\/","x":"1219","y":"1300"},{"title":"Maes Parcio Y Star Inn Car Park, Dylife","link":"https:\/\/www.cambrianmountainsdarkskies.co.uk\/discoverysite\/y-star-inn-car-park-dylife\/","x":"1370","y":"1350"},{"title":"Llanerchaeron National Trust","link":"https:\/\/www.cambrianmountainsdarkskies.co.uk\/discoverysite\/llanerchaeron-national-trust\/","x":"1120","y":"1087"}]

Ym Mhle y Dylech Aros?

Gwersylloedd tawel, bythynnod clyd, Gwely a Brecwast hyfryd …. mae nhw yma i gyd.  Hwn yw’r lle i chi ddechrau cynllunio’ch ymweliad i Fynyddoedd Cosmig y Cambria.

Archebwch le nawr

Derbyniwch y Newyddion Diweddaraf

Y lle i glywed beth sy’n digwydd yn yr wybren dywyll gyda’n llawlyfr misol a mwy ….

Darllenwch fwy

Dechrau arni

Ydych chi eisiau gwybod mwy am sut i adnabod cytserau yn wybren y nos? Neu ba offer i’w defnyddio?  Fe fyddwn yn eich helpu i ddechrau ar eich antur wybren y nos…

Darllenwch fwy

Porthiant Lluniau o Wybren y Nos

Hoffwn i’n holl ymwelwyr rannu eu profiadau a’u lluniau o wybren y nos. Rhannwch eich
delweddau gyda ni ar instagram trwy ddefnyddio’r hashnod #CambrianMountainsDarkSkies ac
ychwanegwch i’r Porthiant delwedd isod.