Newyddion

Golwg Ar Wybren Y Nos: Mis Gorffennaf 2021

Croeso i’n herthygl Golwg ar Wybren y Nos ar gyfer mis Gorffennaf.  Y mis hwn, fe fyddwn yn dewis y gwrthrychau gorau i’w gweld â’r llygaid noeth, ysbienddrychau a thelesgopau.  I’r rhai sy’n hoffi edrych ar wrthrychau gwan yn yr wybren bell, fe fydd nosweithiau gwir dywyll yn dychwelyd ar y 26ain o Orffennaf am 45 munud gyda chyfnodau hirach bob nos wedi hynny, ond fe fydd y Llwybr Llaethog yn dal i roi sioe drawiadol ymlaen ymhell ar ôl i’r Haul fachlud.  Edrychwch arno’n ymddangos yn yr wybren ddeheuol mewn ardaloedd gwledig wrth iddi nosi, er fe fydd yn rhaid i chi aros hyd hanner nos.

Darganfod mwy

Golwg Ar Wybren Y Nos: Mis Mai 2021

Croeso i’n herthygl fisol ar seryddiaeth ar gyfer mis Mai.  Rydym wedi dewis y gwrthrychau gorau yn wybren y nos er mwyn gwneud y mwya o’r tywyllwch sydd ar ôl ym mis Mai, ac yng Nghymru o’r 18fed o Fai, rydym yn symud i mewn i gyfnos seryddol y hytrach na’r gwir nos, gan nad yw’r haul yn machlud yn is na 18 gradd o dan y gorwel.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf yma

Golwg ar Wybren y Nos – Ebrill 2021

Croeso i rifyn mis Ebrill o ‘Golwg ar Wybren y Nos’, ble fyddwn yn dewis  y gwrthrychau gorau yn wybren y nos y gallwch eu gweld gyda’r llygaid noeth, ysbienddrych a thelesgop.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf yma

Golwg Ar Wybren Y Nos – Mis Mawrth 2021

Mae mis Mawrth yn cyhoeddi dechrau nid yn unig un, ond dau ‘wanwyn’!  Mae’r gwanwyn meteorolegol yn dechrau ar y 1af o’r mis a’r gwanwyn astronomaidd yn dechrau ar yr 20fed o Fawrth.  Y gwahaniaeth rhwng y ddau yw bod y gwanwyn astronomaidd (neu Gyhydnos y Gwanwyn) yn gysylltiedig â lleoliad orbit y Ddaear mewn cysylltiad â’r Haul, ac yn nodi’r eiliad y mae’r Haul yn croesi cyhydedd wybrennol dychmygol yn y wybren, sy’n uniongyrchol uwchben cywerth y Ddaear, ac wedi’i leoli 90 gradd oddi wrth pegynau’r Ddaear.   Seilir y gwanwyn meteorolegol ar galedr Gregori a chylchrediad blynyddol y tymereddau.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf yma

Golwg ar Wybren y Nos: Chwefror 2021

Croeso i Olwg ar Wybren y Nos ar gyfer mis Chwefror, gan ddewis y gwrthrychau gorau yn wybren y nos i’w gweld trwy ddefnyddio telesgopau, ysbienddrych neu’r llygaid noeth.  Mae’r nos dal yn dywyll am gyfnod hir sy’n berffaith ar gyfer pobl sy’ ddim eisiau aros i fyny’n hwyr er mwyn archwilio wybren y nos.  Gellir gweld y rhan fwyaf o’r gwrthrychau sydd wedi’u rhestri yn rhifyn y mis hwn yn hawdd mewn wybren fwy llachar, ac nid oes angen teithio i safle dywyll.

Darganfod mwy

Porthiant Lluniau o Wybren y Nos

Hoffwn i’n holl ymwelwyr rannu eu profiadau a’u lluniau o wybren y nos. Rhannwch eich
delweddau gyda ni ar instagram trwy ddefnyddio’r hashnod #CambrianMountainsDarkSkies ac
ychwanegwch i’r Porthiant delwedd isod.