Sbonsyniadau Cyfleus am yr Wybren Dywyll

Ydych chi eisiau dysgu am yr wybren dywyll ond ddim yn siwr ble i ddechrau?
Darllenwch ein llawlyfr wybrennol isod a’r sbonsynsiadau i’ch dechrau ar eich antur wybren dywyll.

Awgrymiadau Syllu ar y Sêr

  •  Mae’n cymryd oddeutu 20 munud i’ch llygaid i gyfarwyddo i’r tywyllwch, felly ymlaciwch a fe ddaw prydferthwch yr wybren dywyll i’r amlwg. Peidiwch â dinoethi’ch llygaid i olau gwneud gan y bydd yr addasiad tywyll yn cael ei ddifetha. Defnyddiwch dortsh golau coch os oes angen i chi ddarllen map seren.

 

  •  Pan fyddwch yn mynd i syllu ar y sêr ym Mynyddoedd y Cambrian, gadewch i rywun wybod i ble yr ydych yn mynd. Byddwch yn ymwybodol o ragolygon y tywydd ac ewch â ffôn symudol, dillad awyr agored cynnes, diod poeth, bwyd a thortshis gyda batrïau newydd. Ewch i adventuresmart am ragor o wybodaeth.

 

  • Nid oes angen offer drud arnoch ar gyfer syllu ar y sêr. Efallai bydd angen planisffer syml arnoch er mwyn dod i adnabod y cytserau.  Mae digonedd o apiau map sêr i’r ffonau clyfar a all eich helpu i ddysgu am wybren y nos. Mae ysbienddrych yn hwylus ar gyfer edrych ar feysydd y sêr. Neu, defnyddiwch eich llygaid a rhyfeddwch ar y Llwybr Llaethog!

Y Seren Nad yw’n Machlud

Fe allwch ddarganfod y Gogledd wrth edrych ar y sêr. Edrychwch am y cytser ar ffurf ‘W’ (neu ‘M’ yn ystod yr haf) sy’n ffurfio cytser Cassiopeia. Edrychwch hefyd am yr Aradr, sy’n debyg i sosban gyda dolen hir. Tynnwch linell ddychmygol rhwng y ddau cytser ac yn y canol fe gewch hyd i’r seren Polaris. Mae’r seren hon yn ambegynol, sy’n golygu nad yw byth yn machlud ac ymddengys fel bod y sêr i gyd yn troi o’i hamgylch.

Y Seren Fwyaf Prydferth

Astudiwch y seren fwyaf disglair yn yr wybren: Sirius. Mae wedi’i lleoli’n isel yn yr wybren, gan ddisgleirio â nifer o liwiau wrth i’n hatmosffer blygu’r golau i liwiau’r enfys.

Chwiliwch am Driongl yr Haf

Edrychwch am Driongl yr Haf, sy’n cynnwys y sêr Deneb, Vega ac Altair. Mae Deneb yn ffurfio rhan o gytserau Cygnus, a adwaenir hefyd fel Croes y Gogledd.

Cyfarfod â’r Cymydog

Yn yr wybren dywyll, fe allwch weld ein galaeth agosaf, Andromeda, sydd ger sgwâr Pegasus. Mae’n debyg i olau hirgrwn gwan.

Diemyntau yn yr Wybren

Gwelwch gytserau prydferth o sêr yn wybren y gaeaf: Cytser Seren y Pleiades neu’n fwy adnabyddus fel y Saith Chwaer. Er mwyn gweld 6 neu 7 seren mewn cytser rhaid i chi gael llygaid da neu ysbienddrych.

Porthiant Lluniau o Wybren y Nos

Hoffwn i’n holl ymwelwyr rannu eu profiadau a’u lluniau o wybren y nos. Rhannwch eich
delweddau gyda ni ar instagram trwy ddefnyddio’r hashnod #CambrianMountainsDarkSkies ac
ychwanegwch i’r Porthiant delwedd isod.